In 2013 heeft Inca Educa een begin gemaakt met het realiseren van het leerwerkbedrijf bakkerij 'El Tulipan'. Daarmee worden drie doelen gediend:

  • het levert stageplekken voor de leerlingen op;
  • het geeft meer bekendheid aan het werk van Inca Educa en;
  • het draagt bij aan het verwerven van meer eigen inkomsten, waardoor de organisatie minder afhankelijk wordt van subsidies en giften.

In de bakkerij is ook de opleiding 'brood en banket' ondergebracht. De bakkersschool is gevestigd in een dependance. Na een aanloopperiode van twee jaar levert de Bakkersschool een kleine winst op. 

 

brood-bediening