Lucho de la Torre en zijn vrouw Rossana zijn zondag 14 oktober in Nederland aangekomen voor een werkbezoek.

De directeur van Inca Educa Peru, Lucho de la Torre Salas brengt in het kader van het 10 jarig bestaan van Inca Educa Peru een werkbezoek aan Nederland. De doelstelling is drieledig:  nieuwe contacten opdoen en het netwerk uitbreiden, inhoudelijke kennis opdoen die nuttig is voor onderwijs en bedrijfsvoering en mogelijke nieuwe sponsors werven. Hij zal gesprekken hebben met  ambassade, ministerie, scholen, bakkerijen, Impulsis, PUM, etc. Hij sluit het bezoek af met het spetterende bedankfeest op zaterdag 3 november.

Lucho-Rosanne-schiphol-web