Per 1 januari 2015 is Anky Veldman teruggetreden als lid van het Comité van Aanbeveling vanwege het beëindigen van haar functie als bestuurder bij ROC Aventus.
We hebben de heer Maurice de Greef bereid gevonden haar plaats in te nemen. Dr. Maurice de Greef is Professor Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden Vrije Universiteit Brussel / Directeur Artéduc.