Het bestuur van Inca Educa nodigt u uit.

Op zondag 19 februari om 15.00 uur wordt in filmhuis Gigant (Nieuwstraat 377 te Apeldoorn) de film Peruaans film CONTRACORRIENTE vertoond. Deze filmvertoning is een gezamenlijke prodcutie van Inca Educa en Ggigant. Het bestuur van Inca Educa nodigt u van harte uit om deze filmvoorstelling bij te wonen. Meer informatie over deze film, de kosten en de aanmelding vindt u in de bijlage.

UItnodiging film Contracorrientepdf