In de nieuwsbrief van september wordt aandacht besteed aan de praktijk in opleiding en examens: ‘Het stageprogramma’ en de ‘Praktijk bij toetsen en examens’. Daarnaast een In Memoriam, waarin wordt stilgestaan bij het overlijden van Nydia Mendoza.