• Kees Bakker, expert/onderzoeker Jeugd, zorg en opvoeding bij Nederlands Jeugdinstituut
  • Maurice de Greef, Gastprofessor Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden Vrije Universiteit Brussel / Directeur Artéducinca-design-2
  • Ton Heerts, voorzitter MBO Raad
  • Hans Lomans, voorzitter Raad van Bestuur Jeugdbescherming Gelderland
  • Ria Oomen - Ruijten, lid Eerste Kamer (CDA)
  • Hans Simons, oud staatssecretaris (PvdA)
  • Aleid Wolfsen, voorzitter Jantje Beton, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

koken-3