YouTube Facebook

Op 18 december is Ton Heerts, lid van het Comité van Aanbeveling van de Steunstichting Inca Educa, geïnstalleerd als burgemeester van Apeldoorn. Geert Hoogeboom, Marian Jansen en Marleen Hoogeboom  hebben deze bijzondere gelegenheid namens de Stichting Inca Educa (en Marleen ook namens de Stichting Da Capo, waarvoor ze nu als projectcoördinator werkzaam is) bijgewoond.

Plechtig spreekt Ton Heerts woensdagavond de woorden uit: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig'. De ambtsketting wordt hem omgehangen. Heerts is officieel burgemeester van 'zijn' Apeldoorn. En hij heeft er zin in. Aanpakken, daadkracht: het zijn woorden die aan de nieuwe burgemeester worden toegeschreven.

"Heb het nog nooit gedaan, dus denk dat ik het wel kan"

Wij feliciteren Ton Heerts met zijn benoeming en wensen hem alle goeds in zijn nieuwe functie als burgemeester van Apeldoorn.

Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn
De installatie van Ton Heerts als burgemeester van Apeldoorn.
Ton Heerts met Marleen Hoogeboom
Marleen, in 2001 oprichtster van Inca Educa in Peru en nu Ambassadeur voor de stichting, samen met Ton Heerts.