YouTube Facebook

Inca Educa Peru heeft in juni met trots en plezier haar 20-jarig bestaan gevierd met een jubileumparade op het Plaza de Armas in Cusco, gevolgd door een  lunch met oud-leraren en huidige medewerkers.

Ook is de nieuwe kapperszaak op school feestelijk geopend en bij die gelegenheid is een seminar gehouden voor de studenten cosmetologie en het externe publiek. Er een sportdag geweest en een danswedstrijd uitgevoerd door de studenten. En tenslotte was er een ceremonie van het hijsen van de vlag op het Plaza de Armas van San Sebastian met daarna  een feestelijke en plechtige bijeenkomst van erkenning door de burgemeester voor het 20-jarig bestaan van Inca Educa.

In Nederland hebben we in november een jubleumfeest georganiseerd voor donateurs en belangstellenden. Daar hebben we de geschiedenis en groei van Inca Euca geschetst. De Wageningen Universiteit heeft verteld over een onderzoek dat is uitgevoerd bij Inca Educa onder leerlingen en oud leerlingen. Onderzocht is wat de waarde van  een Cetpro (vakschool) is, wat de leerlingen aan de opleiding van Inca Educa hebben gehad en waar ze terecht zijn gekomen. We hebben we een blik in de toekomst geworpen en er is een start gemaakt met de  campage voor nieuwe huisvesting. Het feest is afgesloten met  muziek een een peruaanse maaltijd.
Er is een nieuwe film gemaakt over Inca Educa en we hebben een boekje uitgebracht over heden, verleden en toekomst.  De film 20 jaar Inca Educa is via YouTube (rechtsboven op de website) zowel in het Nederlands als in het Spaans te bekijken.

Bouwstenencampagne

Inca Educa heeft grond gekocht niet ver van het hudige schoolgebouw. In de komende tijd worden fondsen geworven om de bouwkosten van een nieuw schoolgebouw te bekostigen.
Inca Educa Peru neemt zelf een flink deel van de fondsenwerving voor haar rekening. In Nederland starten we een bouwstenencampagne waarbij we scholen, fondsen en bouwbedrijven benaderen.

Zie flyer: foto bouwstenenactie

Inca Educa is met steun vanuit Nederland in de coronacrisis overeind gebleven

Inca Educa heeft ondanks de moeilijke situatie ten gevolge van de coronapandemie toch weten te overleven met hulp uit Nederland en door eigen bezuinigingsmaatregelen.  Directeur Lucho de la Torre wilde koste wat kost op kleine schaal de lessen voortzetten om zo 'het merk Inca Educa' zichtbaar te laten blijven en leerlingen te blijven trekken. Binnen de wettelijke mogelijkheden kon hij in 2020 en 2021 een beperkt aantal cursussen geven. In de loop van 2022 zijn de cursussen verder opgestart en in november is het aantal leerlingen weer op de helft van het aantal van voor de pandemie.