YouTube Facebook

Sinds 1-1-2011 is Inca Educa door het Ministerie van Onderwijs erkend als CETPRO (Centro de Educacion Tecnico Productivo; educatief centrum voor vaktechnisch onderwijs). Volgens de eisen van de onderwijswetgeving biedt een eenjarig  CETPRO een cursus van een jaar aan, ingedeeld in vier modules, die apart gevolgd kunnen worden. Na elke module krijgen de leerlingen een certificaat en na afronding van vier modules van samen 1000 studie-uren krijgen ze een diploma. De school werkt nauw samen met het bedrijfsleven in Cusco en stemt het opleidingsaanbod af op de behoefte van de (toeristische) markt. Dit zijn de opleidingen waaruit de leerlingen kunnen kiezen. 

Hoteldiensten

Opleidingen van een jaar

  • Gastronomie (koksopleiding)
  • Hoteldiensten
  • Brood & Banket
  • Cosmetologia (kapster/ schoonheidsspecialiste)
  • Administratief medewerker / Kantoorassistent
  • Assistent Boekhouder
  • Logistiek en magazijn
  • Informatica

Geïntegreerd in alle modules

  • Informatica en Ondernemen 

Voor de opleidingen zie: Clusters opleidingen