Het bezoek van Lucho de la Torre heeft tot een geïntensiveerd contact met het bestuur van de steunstichting geleid en heeft bij donateurs alsmede bij vele instellingen de nodige goodwill opgeleverd. We zijn zeer tevreden en gaan aan de slag om de diverse toezeggingen tot uitvoering te brengen.

   De resultaten van het werkbezoek kunnen als volgt worden samengevat.

- De drie bijeenkomsten met het bestuur hebben goede afspraken over en weer opgeleverd over de beleidslijnen voor de toekomst.

- Lucho heeft bij het bezoek aan 3 ROC's veel kennis opgedaan over de inrichting van programma's en een aantal goede ideeën opengedaan. Wellicht zijn er ook mogelijkheden tot contact tussen leerlingen.

- Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we nuttige adressen gekregen voor netwerken in Zuid Amerika en op het ministerie is men nu bekend met Inca Educa.

- Van de Peruaanse ambassade hebben we namen en adressen gekregen van diverse organisaties in Nederland waar we nuttige contacten mee kunnen leggen. En ook zij zijn nu van de activiteiten van Inca Educa op de hoogte.

 - De Spaanse les die Lucho heeft gegeven op de Koninklijke Scholen Gemeenschap krijgt misschien een vervolg in een actie van leerlingen of een contact tussen leerlingen hier en daar.

 - De OBS Heuvellaanschool, die Lucho bezocht heeft, wil in principe ook een actie voor IEP gaan doen.

- Bij de zorginstelling de Passerel heeft Lucho een goed beeld gekregen van het werken met gehandicapten.

- Bij collega-organisatie Young Africa hebben we informatie gekregen over de mogelijkheden van Europese subsidies voor grond en gebouw. 

- Via ons lid van het Comité van Aanbeveling Ria Oomen (Europarlementariër) is er contact gelegd met de Europese commissie en die heeft aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in een onderwijsproject in Cusco. We kunnen een plan indienen.

 - Met diverse bakkersbedrijven, met de stichting Vrouw en Arbeidsmarkt (VAM) en met Impulsis / Edukans hebben we overleg gehad over de opzet van een bakkerij c.q. de vorm van leerwerkbedrijven. Dat heeft ons tot nadere inzichten gebracht, waar we mee uit de voeten kunnen.

- De PUM heeft toegezegd iemand te willen sturen om te helpen bij het opzetten van de bakkerij. Ook de bedrijfsleider van een van de bezochte bakkerijen is bereid een helpende hand te bieden in de opstartfase.

- We hebben kennis gemaakt met de nieuwe coördinator van Edukans in de regio, waar Cusco toe hoort. De projecten van Impulsis en Edukans gaan meer samenwerken en Inca Educa zal daar een plek in krijgen. Ons idee over netwerkontwikkeling werd positief ontvangen.

werkbezoek-ROC-web

 werkbezoek-KSG-web

werkbezoek-bakkerij-web

werkbezoek-heuvellaan-web

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Ok