Per 1 januari 2015 is Anky Veldman teruggetreden als lid van het Comité van Aanbeveling vanwege het beëindigen van haar functie als bestuurder bij ROC Aventus.
We hebben de heer Maurice de Greef bereid gevonden haar plaats in te nemen. Dr. Maurice de Greef is Professor Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden Vrije Universiteit Brussel / Directeur Artéduc.

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Ok