YouTube Facebook
  • Kees Bakker, oud-voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Jeugd Instituut (NJI)
  • Maurice de Greef, Gastprofessor Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden en hoogleraar UNESCO-leerstoel Volwasseneneducatie Vrije Universiteit Brussel en Directeur Artéduc
  • Ton Heerts, burgemeester Apeldoorn
  • Hans Lomans, oud-voorzitter Raad van Bestuur Jeugdbescherming Gelderland
  • Ria Oomen - Ruijten, lid Eerste Kamer (CDA)
  • Aleid Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens