Inca Educa is in 2002 gestart als een kleinschalig project voor de opvang van straatkinderen en inmiddels uitgegroeid tot een vakschool met circa 450 a 500 inschrijvingen per kwartaalmodule; dus 1800 a 2000 ingeschreven cursisten per jaar.
Er zijn vier fases in de ontwikkeling te onderscheiden.

  • Bij de start was het werk gericht op kinderen en tieners die op straat leven en werken. Aan deze groep werd een veilige omgeving geboden. Er werd aandacht besteed aan voeding, hygiene, educatie en toeleiding naar werk. Alles in nauwe samenwerking met de politie, die ook project een voor straatkinderen uitvoerde (Kolibri).
  • In de tweede fase werd een keuze gemaakt voor de groep jongeren vanaf 15 a 17  jaar en werd de focus gericht op  educatie en arbeid. Inca Educa ontwikkelde zich van een brede sociaal culturele organisatie naar een vakschool met competentiegericht onderwijs en een integrale aanpak. Daarbij werd extra aandacht besteed aan tienermoeders. Het aantal cursussen werd uitgebreid  en er werd een methodiek voor integrale vorming ontwikkeld. Voorts werd contact gelegd met werkgevers en het ministerie van Arbeid en Onderwijs.
  • In de derde fase werd de school uitgebouwd tot een professionele organisatie die geworteld is in de lokale samenleving. Aandacht voor kwaliteit van onderwijs, permanente bijscholing van  docenten, integrale vorming van leerlingen, een groot stagenetwerk, onderzoek  naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, toetsen van leerlingen op geschiktheid voor een beroep.  Deze inspanningen leidden ertoe dat Inca Educa eind 2010  erkenning kreeg van het ministerie van onderwijs als CETPRO (centrum voor vaktechnisch onderwijs).
  • In de vierde fase werd de ontwikkeling naar financiele zelfredzaamheid vooropgezet.Het aantal curussen werd uitgebreid en  er werd een leerwerkbedrijf 'bakkerij' opgezet. Er is samenwerking met andere NGO's aangegaan en Inca Educa bood haar diensten aan overheidsinstanties aan. Door de groei van het aantal leerlingen is Inca Educa is inmiddels vier keer verhuisd naar een groter pand.Het streven is om over enige jaren over een eigen pand te kunnen beschikken. In 2019 is daarvoor grond gekocht. Door de coronapandemie stokt de ontwikkeling sinds 2020. 
  • De doelstelling om kansarme jongeren op weg te helpen naar een betere toekomst blijft ongewijzigd. De cijfers in de factsheet Factsheet historie en ontwikkeling van Inca Educa geven een helder beeld van deze ontwikkeling.

Jaarverslagen

Jaarverslag + Jaarrekening IEN 2022

jaarverslag + jaarrekening IEN 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2021 IEP

Archief

Beleids- en werkplannen

Werkplan + begroting IEN 2023

Werkplan + begroting IEN 2022

Werkplan + begroting IEP 2021

Beleidsplan IEP 2016-2020 pdf

Beleidsplan IEN 2020-2022

Archief

Wilt u meer weten?

Neem contact op met de Steunstichting van Inca Educa in Nederland.

koks-2cavia

Fase I

Begin van het project

Doelgroep: kinderen en tieners die op straat werken en leven
Activiteiten:voeding en hygiëne, bibliotheek, leerwerkplaatsen: keramiek, zeefdrukken, weven, koken, brood bakken, Engels, computerles
Management: contact politie (Project Kolibri). Er wordt een oven gebouwd voor keramiek, voor bakken en bij Kolibri wordt er gewerkt aan een programma voor het fokken van dieren

Fase II

Versterking van het project

Doelgroep: arme jongeren (jongens en meisjes)
Activiteiten: op basis van de vraag op de arbeidsmarkt biedt men cursussen op het gebied van toerisme: koken, housekeeping, kantoor assistent, computer, Engels, marketing en verkoop, brood en banket, keramiek, weven. We beginnen met een crèche en met een programma tienermoeders. Voor alle opleidingen wordt betaald maar alleen voor het tienermoeder programma niet. Er wordt gewerkt aan een plan voor vaktechnische scholing die het mogelijk maakt om te werken met semesters en modules.
Management:aandacht voor  hotels- en restauranteigenaars , contract met de  Unidad de Gestión Educativa Cusco (UGEL)
Behaalde doelen: arbeidstoeleiding, certificering van de cursussen, diagnose van de vraag naar vakkrachten in Cusco (2008). Een gemiddeld aantal van 400 leerlingen per jaar wordt gecertificeerd door de UGEL Cusco, d.m.v. een inter-institutionele overeenkomst. Volgens het register van de “werkbeurs” heeft 30% van de leerlingen een baan in de richting van de gevolgde studie.

Fase III

Institutionele consolidatie

Doelgroep: jongeren, tienermoeders
Activiteiten: opleidingen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt gerelateerd aan toerisme, aan de hand van een modulesysteem, goed geïmplementeerde aula’s voor technische opleidingen op het gebied van gastronomie, brood en banket, hoteldiensten, kantoorassistent, logistiek en magazijn en informatica
Management aandacht voor UGEL Cusco, dmv een overeenkomst van inter-institutionele samenwerking. Bedrijven in toerisme sector (stages). Het is niet gemakkelijk voor de NGO om over een register te beschikken van 100% van de uitgestroomde leerlingen, juist door hun social economische achtergrond zijn de leerlingen “fluctuerend”. Sommigen gaan verder studeren op ander instituten of universiteiten.
Behaalde doelen:erkenning als  CETPRO. Er worden in 2011 gemiddeld 300 leerlingen per kwartaal opgeleid, waarvoor ze een certificaat krijgen. Met 4 certificaten is de opleiding voltooid en krijgen leerlingen een diploma van de Staat. De leerlingen nemen deel aan de stage waarvoor Inca Educa beschikt over stageovereenkomsten met bedrijven (publieke instellingen en privé instellingen).

Fase IV

Op weg naar zelfstandigheid

In het beleidsplan 2011-2016 pdf  en  het beleidsplan 2016-2020 IEP werkt Inca Educa de ideeën naar zelfstandigheid verder uit.

De ontwikkeling per jaar

  • In de eerste jaren is er veel met vrijwilligers gewerkt vanwege gebrek aan financiële middelen. Naarmate de omslag naar een vakschool werd gemaakt zijn steeds meer professionele docenten aangetrokken.
  • Docenten werden in het begin veelal parttime voor enkele dagdelen per week in dienst genomen. Naarmate de school groeide konden meer fulltime docenten worden aangetrokken
  • De eerste tijd werden de cursussen gedurende 2 a 3 dagdelen per week gegeven en duurden ze 3 a 4 maanden. De intensiteit nam gaandeweg toe. In 2011 omvat een cursus 1000 studie-uren gedurende een jaar.

 historie historie en ontwikkeling Inca Educa

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Ok