YouTube Facebook

Steunstichting Inca Educa Nederland

In Nederland is Inca Educa lid van een lokale en landelijke koepel voor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast ontvangt Inca Educa bijdragen uit fondsen en van donateurs. Bekijk hier het overzicht van fondsen die het werk van Inca Educa in Cusco mogelijk maken.

Verder onderhoudt Inca Educa contact met scholen. Vooral basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs zetten zich in voor hun Peruaanse leeftijdgenoten.

Omdat Inca Educa geen subsidie of overheidsgelden ontvangt is de school afhankelijk is van dit soort initiatieven. Steun Inca Educa de acties.
Poffertjes bakken

Samenwerking

Sichting Mondial Apeldoorn

Wij zijn aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn. Mondial is het samenwerkingsplatform van organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking in Apeldoorn. Gezamenlijk bevorderen wij de bekendheid van ontwikkelingswerk bij de Apeldoornse bevolking, we delen kennis met elkaar en via Mondial stelt de gemeente Apeldoorn een budget beschikbaar voor communicatie en p.r.

Partin

Wij zijn lid van Partin. Deze organisatie geeft landelijk een stem aan de kleine particuliere initiatieven.

Inca Educa Peru

Inca Educa zoekt nadrukkelijk contact met het bedrijfsleven in Cusco en werkt nauw samen met ondernemers. De samenwerking is vruchtbaar: Inca Educa vraagt het bedrijfsleven aan welke vakmensen behoefte is en leidt deze op, het bedrijfsleven is enthousiast over de afgestuurde leerlingen van Inca Educa, biedt werk en stelt stageplaatsen beschikbaar.

Deelname aan netwerken in Cusco

Inca Educa is geleidelijk aan deel uit gaan maken van het netwerk van opleidingsinstituten binnen de stad Cusco om ervaringen te kunnen uitwisselen en om vakscholing met de focus op algemene vorming te bevorderen.

Red de CETPRO’s (netwerk vakscholen)

Inca Educa neemt actief deel aan het netwerk van CETPRO’s, dat zowel uit staats- als privéopleidingen  bestaat. Via dit netwerk worden verschillende aspecten onder de aandacht gebracht, zoals promotiebeurzen voor onderwijsinstellingen, het aanbieden en verkopen van producten die door de leerlingen zijn vervaardigd, de door het Ministerie van Onderwijs aangeboden vakscholing of andere aspecten die jaarlijks worden gepland.

RILJUV

Inca Educa maakt eveneens deel uit van Riljuv, ‘het netwerk voor de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt’, dat bestaat uit verschillende NGO’s die vakscholing en integratie op de arbeidsmarkt bevorderen. Dit collectief legt contacten met zowel werkgevers als overheidsinstellingen, zoals de regionale overheid en de provinciale gemeente van Cusco, van waaruit rondetafelgesprekken worden belegd met als doel het implementeren van een ontwikkelingsbeleid voor jongeren.

Ondernemers

Tevens heeft Inca Educa overeenkomsten met privéondernemingen (hotels, herbergen, restaurants), die stageplaatsen aanbieden  in ruil voor een kleine vergoeding die de reiskosten dekken van de leerlingen.

NGO’s

Om de financiële zelfredzaamheid te vergroten, biedt Inca Educa aan de overheid en aan NGO’s diensten aan. Hierdoor heeft Inca Educa contacten kunnen leggen met instanties als 'Construyendo Peru' , Megazip en 'Programa Yachay del Ministerio de la Mujer', diverse gemeenten, middelbare scholen als Colegio San Jose, bedrijven en NGO’s als ‘World Vision’ en ’CID’ (Colectivo Integral de Desarrollo). Bovendien is het gelukt om met andere NGO’s samen te werken die ook met jongeren werken, zoals de NGO ‘Puririsun’ en de jeugdgevangenis ‘Marcavalle’, die deel uitmaakt van de Nationale Penitentiaire Inrichting van Peru, zodat deze jongeren binnen ons instituut kunnen worden opgeleid. Ook wordt samengewerkt met ONG Manos Unidas (jongeren met een beperking) en ONG Association Kallpa.

Uitwisseling relatiegeschenken burgemeesters Apeldoorn en Cusco / San Sebastian