YouTube Facebook

Defile voor de dag van Cusco

Visie

Inca Educa positioneert zich als een leidende organisatie op het gebied van vakscholing en integrale ontwikkeling, die bijdraagt aan de verbetering van de levensstandaard van arme tieners, jongeren en jongvolwassenen en daarbij aandacht besteedt aan etnische achtergronden van jongeren.

Missie

Bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme, buitengesloten en kwetsbare jongeren met nadruk op integrale vakscholing, algemene vorming en burgerschapsvorming.

Doelstelling

Bevorderen van het verbeteren van vaktechnische capaciteiten en algemene vorming van jongeren, alsmede het verbeteren van de relatie tussen jonge ouders door het behandelen van thema’s op het gebied van opvoeden & relaties en gendervraagstukken, met als doel jongeren in staat te stellen onder betere voorwaarden op de arbeidsmarkt te integreren en hun besef van rechten en plichten, alsmede hun participatie op sociaal vlak te vergroten.